Települési klímastratégia és szemléletformálás

A projekt weboldalon részletes információkat tudhat meg a KEHOP 1.2.1 projektről, a települést már napjainkban is érintő éghajlatváltozásról, továbbá aktívan bekapcsolódhat a projekt megvalósításába a klímastratégia véleményezésével, és a programokon való aktív részvétellel, ezzel hozzájárulva településünk éghajlatváltozás elleni küzdelmének sikeréhez is. A dokumentumok feltöltése és a weboldal fejlesztése folyamatban van.

Klímastratégia

Információk a projektről!

klímaváltozás
Kedvezményezett: Kunszentmiklós Város Önkormányzata

A projekt címe: Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Kunszentmiklóson

A szerződött támogatás összege: 19 998 742 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Tervezett megvalósítási időszak: 2020.01.01. – 2021.09.30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00034

 

A projekt bemutatása:

Kunszentmiklós Város Önkormányzata sikeresen pályázott a KEHOP-1.2.1-18 azonosító számú pályázati felhívásra, amely során közel 20 millió forintnyi vissza nem térítendő pályázati támogatáshoz jutott. A KEHOP-1.2.1-18-2018-00034 azonosítószámú, „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Kunszentmiklóson” című projekt keretében az önkormányzat vállalta, hogy helyi klímastratégia elkészítésével és elfogadásával felelősséget szerepet vállal a helyi, a nemzeti, valamint a globális szintű klímaváltozás elleni küzdelemben, továbbá a térségi lakosság számára helyi szemléletformálási programsorozatot szervez a klímatudatosság növelése, az éghajlati partnerség erősítése érdekében.

Az Önkormányzat célja a klímaalkalmazkodást és a további klímaváltozás megelőzését szolgáló aktív cselekvés közösségi kereteinek megteremtése egy városi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával és elfogadásával, mely a 2030-ig tartó klímavédelmi akcióknak ad keretet. A klímastratégiák végrehajtása, illetve a klímaváltozást okozó társadalmi tevékenységek megváltoztatása megvalósíthatatlan a helyi közösségek bevonása nélkül. A szélesedő éghajlati partnerség jegyében az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez szükséges ismeretek átadása, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás valósul meg széleskörű szemléletformálási programok segítségével.

Bővebben a klímastratégiáról

Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység Magyarországon belül is igen nagy területi különbséget mutat. Míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése.

További jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi hatásairól való ismerete alacsony szintű, ezért kiemelten fontos feladat a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.

Az Európai Bizottság 2013 áprilisában, közleményben hozta nyilvánosságra az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetét, amelyet a Környezetvédelmi Tanács 2013. június 18-i közleményében hagyott jóvá. A stratégia a 3. intézkedés keretében szorgalmazza a települések adaptációs erőfeszítéseit, elsősorban helyi adaptációs stratégiák elfogadására és szemléletformálási intézkedések megvalósítására irányuló önkéntes kötelezettségek kezdeményezése révén, míg a 4. intézkedés közvetlenül az ismeretbeli hiányosságok felszámolását célozza.

Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentése és a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében jelen projekt egyik célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. A projekt alapvető további célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.

Az Európai Bizottság 2013 áprilisában, közleményben hozta nyilvánosságra az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetét, amelyet a Környezetvédelmi Tanács 2013. június 18-i közleményében hagyott jóvá. A stratégia a 3. intézkedés keretében szorgalmazza a települések adaptációs erőfeszítéseit, elsősorban helyi adaptációs stratégiák elfogadására és szemléletformálási intézkedések megvalósítására irányuló önkéntes kötelezettségek kezdeményezése révén, míg a 4. intézkedés közvetlenül az ismeretbeli hiányosságok felszámolását célozza.

Az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentése és a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében jelen projekt egyik célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, helyi szintű klímastratégiai dokumentum kidolgozásával. A projekt alapvető további célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása.

Széchenyi terv 2020